was successfully added to your cart.

Cart

Sir Vince’s ultimate guide to insurance

By February 27, 2020 Insurance

Insurance Basics

 1. What is insurance? Usapang Pera S02M07
 2. Understanding insurance and insurance myths you should avoid
 3. Iba’t-ibang klase ng insurance
 4. Paghahanap ng tamang insurance
 5. Insurance premium
 6. Insurance terms na kailangan mong malaman at maunawaan
 7. Usapang Pera S03E29: Insurance not for retirement
 8. Life insurance myths, Usapang Pera S03E06
 9. Gaano kalaking insurance ang kailangan mo?
 10. Budgeting made easy: Ang 5-15-20-60 budgeting rule

Kinds of insurance

 1. Damayan
 2. Life insurance, Usapang Pera S03E04
 3. Term insurance
 4. Health insurance and health plans
 5. Mortgage redemption insurance
 6. Usapang Pera S03E25: Microinsurance
 7. Calamity insurance
 8. Property insurance
 9. Travel insurance
 10. Group insurance

Life insurance

 1. Life insurance, Usapang Pera S03E04
 2. Kailangan ba ng life insurance habambuhay?
 3. Insurance premium budget checker
 4. Magkano ba dapat ang life insurance?
 5. Kailangan mo pa ba ng life insurance pagtanda mo?
 6. Kailangan ba ng sanggol o bata ang life insurance?
 7. Usapang Pera S03M01: Insurance not for estate tax

Variable Universal Life (VUL) Insurance

 1. VUL insurance, Usapang Pera S02E15
 2. Usapang Pera 082: Investment and insurance products
 3. Bakit mahal ang VUL o investment-linked insurance?
 4. Insurance premium budget checker
 5. Why Not VUL?
 6. Pagkakaiba ng savings sa VUL
 7. Mga terms and conditions na kailangang hanapin kung bibili ng VUL

Buy Term Invest the Difference (BTID)

 1. Usapang Pera S03E12: Buy term invest the difference
 2. Epektibong paggawa ng BTID upang masulit ang pinaghirapang pera sa insurance at investment

BTID versus VUL

 1. Bakit mas maganda ang BTID kaysa VUL?
 2. Paanong mas maliit ang fund value sa VUL kaysa sa BTID?
 3. BTID versus VUL comparison slides

VUL FAQs

 1. How to terminate VUL?
 2. Anong gagawin ko kung may VUL na ako? Paano ko ito ititigil?
 3. Dapat bang ituloy ang pagbabayad sa VUL kung naka 4-5 years ka nang nagbabayad?
 4. Gusto kong paghandaan ang future ng anak ko, tama bang investment-linked insurance ang kinuha ko?
 5. Ok ba talaga ang VUL kasi protected ka nito beyond 65 years old compared to term?
 6. Ok ba talaga ang VUL para sa estate taxes?
 7. Bakit mali na kumuha ng VUL para sa pag-aaral ng anak
 8. Anong gagawin mo kung ayaw ipatigil ng agent ang VUL mo

Insurance agents

 1. Usapang Pera S03E16: Paano pumili ng insurance agent
 2. Gabay sa insurance agents sa pagbebenta ng term insurance
 3. Paano pumili ng mabuting insurance agent
 4. Obvious sign na commission ang habol ng agent mo
 5. Anong gagawin mo kung ayaw ipatigil ng agent ang VUL mo

Insurance case studies

 1. Usapang Pera 081: Life insurance for 23-year old with dependent parents
 2. Usapang Pera 012: Insurance for OFWs
 3. Kailangan pa ba ng SSS kung may life insurance na?
 4. Must-have insurance for people in their 20s
 5. Must-have insurance for people in their 30s
 6. Anong insurance dapat mayroon ang mga bata?
 7. Insurance para sa mahirap
 8. Kung akala mo insurance ang education plan, basahin mo ito
 9. Insurance premium budget checker

Health insurance

 1. Gabay sa pagkuha ng hospital income benefit
 2. Gabay sa pagkuha ng critical illness
 3. Sapat ba ang HMO para sa health insurance
 4. Health maintenance organizations in the Philippines
 5. Health insurance versus HMO
 6. PhilHealth, Usapang Pera S02M04
 7. PhilHealth features, Usapang Pera S02M06
 8. PhilHealth 101
 9. Navovoid ba ang ibinabayad sa PhilHealth kapag hindi ito nagamit
 10. Insurance premium budget checker

OFWs and insurance

 1. Babala sa mga OFWs sa pagbili ng insurance sa Pilipinas
 2. Health insurance for OFWs
 3. Paano magavail ng benefit sa PhilHealth ang nga OFWs
 4. Pakinabang ng OFWs sa PhilHealth
 5. Paano mag-apply sa PhilHealth ang isang OFW kapag nasa abroad

Insurance companies in the Philippines

 1. 2018 Top life insurance companies sa Pilipinas
 2. 2018 Top health insurance companies sa Pilipinas
 3. 2017 Top life insurance companies sa Pilipinas
 4. 2017 Top life insurance companies: ROE
 5. 2017 Top life insurance companies: ROA
 6. 2017 Top life insurance companies: CAR

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

 1. 10 Commandments of retirement
 2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
 3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: