was successfully added to your cart.

Cart

Gabay sa mga balak bumili ng bahay: Mortgage Redemption Insurance

By December 19, 2019 Insurance

Required kang kumuha ng mortgage redemption insurance (MRI) kung kukuha ng housing loan sa mga commercial banks at sa Pag-IBIG. Ang MRI ay isang uri ng life insurance na nagbibigay protection sa mga tagapagmana ng borrower sakaling siya ay mamatay o magkaroon ng permanent disability habang hindi pa bayad ang housing loan.

Kahalagahan ng MRI

Ginagamit ang MRI para maiwasan ang tinatawag na distress selling of asset kung saan ibinebenta ang ang bahay sa murang halaga kung mamatay o ma-disable ang breadwinner na siya ring borrower. Hindi mawawalan ng bahay ang mga tagapagmana lalung-lalo na kung may dependents pa ang borrower.

Paano gumagana ang MRI

Karaniwang declining term ang mga MRI. Ibig sabihin, bumababa ang payout habang nababayaran ang loan dahil lumiliit na rin ang balanse ng loan. Kasabay nito, bumababa din ang premium payment over time sa declining term MRI.

Level term MRI ang tawag kapag pareho ang amount ng payout sa whole duration ng loan term. Dahil mas malaki ang makukuha kaysa declining term kahit na lumiliit ang loan amount balance, mas malaki din ang premium na ibinabayad dito kumpara sa declining term MRI.

Depende sa kontratang pinirmahan, ang payout ay maaring ibayad sa financial institution o kaya sa mga tagapagmana o beneficiaries ng borrower.

Paano magapply para makakuha ng MRI?

Sa Pilipinas, karaniwang kasama na ito sa kabuuang ng loan application process. Maari ding kumuha ng sarili mong mortgage redemption insurance kung may mas mura kang mahanap at katanggap-tanggap ito sa inuutangan mo.

Noong ako ay kumuha ng housing loan, sampung taon na ang nakalilipas, pinayagan akong gawin ito. Inassign ko ang aking term life insurance sa bangko at tinanggap naman nila ito.

Guide sa pagbili ng MRI

Noong huli kong icheck, nasa PhP1,000 to PhP1,500 per million ang mortgage redemption insurance.

Siguraduhing ang payout na kukunin ay sapat para mabayaran nang buo ang pagkakautang sa bangko para walang kailangang problemahin ang mga maiiwan sakaling may mangyaring masama sa borrower.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: