Iba’t ibang klase ng insurance

Ang insurance ay nagbibigay ng proteksyon sa mga panganib o emergencies—insurable event—tulad ng pagkakasakit, aksidente, sakuna, kalamidad at pagkamatay. May dalawang klase ng insurance – life at non-life.

Life insurance

Ang life insurance ay insurance na may kinalaman sa pagkamatay ng tao. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa pagkawala ng source of income kapag namatay ang insured.

Sa pagkamatay ng insured, makakatanggap ng benefit ang nakatalagang beneficiary. Sa makukuhang life insuranc benefit, maari itong gamiting ng beneficiary para sa mga sumusunod:

  • Panggastos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng asawa at mga anak para hindi mabago ang kanilang lifestyle;
  • Pagbayad ng naiwang utang kung mayroon man;
  • Pampaaral sa mga anak;
  • Ipagpatuloy ang pambayad sa bahay.

Non-life insurance

Ang insurance na ito ay para protektsyon sa pagkawala o pagkasira ng mga ari-arian. Maaring personal na ari-arian o ari-arian sa negosyo ang lagyan ng proteksyon sa property insurance.

Ang mga karaniwang non-life insurance products ay car insurance, fire insurance, property insurance, theft and robbery insurance at travel insurance.

Buhay ng tao ang binibigyang ng proteksyon nng life insurance. Ari-arian namana ng sa non-life insurance.

Traditional Life Insurance

Mat tatlong klase ng traditional life insurance – term insurance, permanent insurance at endowment insurance.

Ang term insurance ay nagbibigay ng proteksyon sa loob ng isang panahon o “period”. Kapag ang period na iyon ay lumipas na, kailangan itong i-renew kung gustong ipagpatuloy ang proteksyon.

Karaniwang mas mura ng sampung beses o higit pa ang term insurance kumpara sa permanent at endowment insurance dahil wala itong cash value. Ang cash value ay ang ibibigay ng insurance company sakaling i-surrender o kakanselahin ang insurance policy.

Ang permenant insurance naman ay may cash value bukod pa sa death benefit na makukuha sa insurance. Nagbibigay din ito ng life-long o habang buhay na proteksyon basta nababayaran ang premium. May dalawang klase ito – whole life insurance at universal life insurance.

Maraming nae-enganya dahil sa “cash value” na ipiniprisinta ng mga insurance agents sa kanilang sales pitch. Sa totoo lang, mas ok pang mag-save o mag-invest ka separately dahil mas mataas ang kikitain mo kaysa sa cash value.

Ang pinagkaiba ang whole life insurance sa universal life insurance ay sa flexibility. Consistent (pare-pareho o pantay-pantay) ang premium sa whole samantalang flexible o maaaring iba-iba naman sa universal.

Ang endowment life insurance naman ay may cash value pero mas maiksi ang pagbabayad ng premium kumpara sa permanent insurance. Karaniwang binabayaran ito sa loob ng 5-20 taon. Makukuha ang mga nakasaad na benefits kapag namatay ang insured o naabot niya ang edad na nakasaad sa insurance policy.

Investment-linked insurance

Ang Variable Universal Life (VUL) insurance ay insurance na may kasamang investment. May kasama itong “fund value” kung saan ang nakalagak ang investment portion ng VUL.

Isa sa mga dahilan dahil mahal ang VUL ay sa napakaraming charges nito lalung-lalo na sa mga unang taon ng policy. Ito ay ang mga premium charge, insurance charge, policy fee, annual management fee at maaring mayroon pang iba.

Term insurance is best

Ang pinakamagandang startegy sa pagbili ng insurance ay ang tinatawag na Buy Term and Invest the Difference (BTID).

Sa ganitong paraan hindi magbabayad ng maraming charges at hindi rin magsisimula sa 0 ang iyong fund value na karaniwan sa mga VUL. Mas mataas din ang kikitain kung magi-invest kumpara sa cash value na mabibigay ng permanent life insurance at endowment life insurance.

6 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: