was successfully added to your cart.

Cart

Gabay at tips sa pagkuha ng hospital income benefit (HIB)

By December 24, 2019 Insurance

Ang hospital income benefit (HIB) ay ang matatanggap mong fixed amount kada araw kung ikaw ay nagkasakit o kaya ay na-admit o na-confine sa hospital ayon sa nakalagay sa insurance policy. Tulad ng critical illness, ito rin ay karaniwang rider sa mga life insurance policies.

Hindi health insurance

Contrary to what insurance agents usually make as a sales pitch, hindi health insurance ang hospital income benefit. Porke may word na hospital s produkto, health insurance na agad?

Ang HIB ay income replacement insurance. Papalitan nito ang dapat na kikitain mo sa bawat araw na hindi ka kumikita dahil sa pagkakasakit pagkakaospital.

Kailan dapat kumuha ng HIB

Kung ikaw ay breadwinner sa pamilya at magugutom ang mga dependents mo kung hindi kakikita sa mga araw na ikaw ay nagkasakit, kailangan mo ng HIB. Pero para sa akin, mas mainam na i-prioritize ang pag-iipon ng emergency savings para dito dahil mas mabilis mong magagamit ang sarili mong pera kaysa mag-antay pa ng claims processinng para sa HIB.

Very limited amount

Usually, nasa PhP1,000 to PhP3,000 per day ang hospital income benefit na ibinibgay ng 5 hanggang 365 days maximum na pagkakasakit o pagkakaospital. Kung itong amount na ito ang babasehan para i-cover ang health expenses kapag nagkaroon ng major illness, maliwanag na hindi ito sapat.

Treat as optional benefit

In my opinion, unahin ang pagbabayad sa PhilHealth kung health insurance ang habol mo at kung akala mo ay health insurance ang HIB. After that, kumuha ng emergency care insurance mula sa mga life at non-life insurance companies.

Kung kaya pa sa budget, kumuha din ng HMO para sa preventive health care protection. Kapag may history ng isang major illness, maganda ring kumuha ng critical illness coverage.

After all this, at may pera ka pa, puwedeng kumuha ng hospital income benefit. Pero kung ako sa’yo, mas maganda talagang ilagay na lang ang pambayad sa HIB pandagdag sa emergency savings mo.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: