Usapang Pera Season 2 Microepisode 8

“Ang VUL o Variable Unit Life Insurance ay isang investment linked insurance.”

“Maraming charges ang ikinakarga sa VUL. Ito ay ang mga premium charge, insurance charge, policy charge at annual management fee.”

“Gawin ang BTID or Buy Term and Invest the Difference kaysa bumili ng VUL.”

“Sa ganitong paraan, hindi ka magbabayad ng maraming charges at hindi ka rin magsisimula sa zero fund value.”

“Mas kikita ka kung nakahiwalay ang insurance at investment basta kailangang turuan mo ang sarili mong mag-invest.”

vincerapisura.com


One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: