Anong insurance dapat mayroon ang mga bata?

Mahal na mahal ng mga magulang ang kanilang anak kaya lahat ay gagawin nila para paghandaan ang kanilang future. Ang isa sa mga pinaghahandaan para maging financially stable ay ang insurance.

Dapat bang ikuha na ng mga magulang ang kanilang minor de edad na anak ng insurance?

Life insurance for income earners

Ang life insurance ay para sa mga taong kumikita na may dependents. Proteksyon kasi ito bilang income replacement para sa mga dependents sakaling mamatay ang bread winner.

Kung hindi naman kumikita ang bata at hindi rin siya ang inaasahan para mabuhay ang pamilya, hindi niya kailangan ng life insurance. Basahin: “Kailangan ba ng sanggol o bata ang life insurance?”

Separate investment from insurance

Sa usapin naman ng investment, mas maiging ihawalay ang pagi-invest sa insurance dahil mahal ang investment linked ang insurance. Alamin sa article na naisulat ko—bakit mahal ang VUL—ang mga dahilan.

Children typically don’t own property

Kadalasan ay wala ding ari-ariang nakapangalan sa kanila ang mga sanggol o bata. Kaya ang property insurance ay hindi rin angkop para sa kanila.

Health insurance for the family

Ang kailangan ng mga anak—sanggol man o bata—ay health insurance. Hindi naman kinakailangang kumuha ng separate insurance policy para sa kanila.

May mga tinatawag na family health insurance o family health maintenance organization. Maaring ibakas ang sanggol o bata sa health insurance na ito upang hindi masyadong malaki ang idadagdag sa gastusin.

vincerapisura.com


14 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: