was successfully added to your cart.

Cart

SEDPI undergoes pre-registration seminar (PRS) with CDA

Noong July 5, 2019 nagbigay ng pre-registration seminar ang Cooperative Development Authority (CDA) sa SEDPI. Labing walong SEDPI employees ang dumalo sa training na inilahad sa Trento branch, Agusan del Sur. 

SEDPI Coop registration

Magreregister ang SEDPI ng kooperatiba upang tugunan ang kakulangan ng investment options para sa mga Filipino lalung-lalo na ang mga OFWs. Ito ang sagot ng SEDPI sa problema ng bansa laban sa laganap na mga investment scams. 

Ito ang mas mabilis na paraan upang sumunod sa batas at patakaran ng gobyerno tungkol sa investments. Ginagawa ito habang inireregister ang secondary license ng SEDPI Development Finance, Inc. (SDFI) bilang issuer ng Iox

SEDPI Group of Social Enterprises

Magiging pang-anim na member organization ng SEDPI Group of Social Enterprises (SEDPI GSE) ang SEDPI Coop. Ang overall vision ng grupo ay “economic empowerment for Filipinos worldwide.”

Social Enterprise Development Partnerships, Inc. ang mother organization ng SEDPI GSE na itinatag noong July 30, 2014. Ito ay isang research, training and consulting organization na may expertise sa mga sumusunod: microfinance, social entrepreneurship, financial literacy, disaster management at climate change adaptation, gender empowerment at microenterprise development. 

Ipinanganak ang SDFI noong March 10, 2008. Nagbibigay ng financial services sa mga microenterprises sa Agusan del Sur at Surigao del Sur; at microfinance institutions nationwide. 

Sunod na na-establish ang SEDPI Social Enterprise Ventures, Inc. (SSEVI) noong March 30, 2012. Ito ang ginagawa ngayong real estate company ng SEDPI GSE kung saan may mga residential and commercial properties for lease; at socialized housing development. 

Noong January 2, 2013 itinatag ang SEDPI Foundation, Inc. (SFI). Ang SFI ay nagbibigay ng financial literacy programs at isa din itong publisher. 

Ang SEDPI Pte. Ltd. ay ang unang korporasyon ng SEDPI GSE na naitatag sa labas ng bansa noong February 1, 2016. Ito ay naka-register sa Singapore at nagsisilbing tagapagtaguyod ng Ateneo Overseas Filipinos – Leadership, innovation, Financial Literacy and Social Entrepreneurship (Ateneo OF-LIFE formerly known as Ateneo LSE) program doon.

SEDPI Coop products and services

Magbibigay daan ang SEDPI Coop na makapag-invest ang mga Filipino lalo na ang mga Overseas Filipinos sa mga kooperatiba, microfinance institutions at social enterprises sa Pilipinas. Nakafocus lamang sa social investments ang mga i-ooffer ng SEDPI Coop. 

Balak ding kumuha ng group insurance ng SEDPI Coop para sa mga miyembro nito upang magbigay ng murang insurance products. Dama ko kasi ang hirap ng karamihang sumuri at kumuha ng maayos na insurance product. 

Common bond of membership

Mauunang magiging member ng SEDPI Coop ang mga 50 empleyado nito. Labing lima sa kanila ang magiging cooperators at sa kanila din hahalaw ng mga key officers and management. 

May halos 7,000 members ang SEDPI Foundation, Inc. mula sa hanay ng mga microenterprises at tinatayang 500 ang mga OFW members. Sila ang susunod na magiging members. 

Open to public

Nationwide ang scope na in-applyan ng SEDPI sa CDA dahil ibubukas ang membership sa publiko. Pero ang mga miyembro ay kinakailangang mag-undergo muna ng training on financial literacy (live or online) bago sila papayagang makasaki sa kooperatiba. 

We hope that through SEDPI Coop mapapalaganap namin ang pagtaas ng financial education level ng mga Filipino saan man sa mundo. Inaasahan din naming makapagbigay ng maayos na social investments na pupuksa laban sa mga investment scams.   

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: