was successfully added to your cart.

Cart

Financial life stage guide: Independence

Ang suggested age para sa financial independence stage ay 23-25 years old. Sa edad na ito, dapat hindi na naka-depende sa mga magulang maliban na lang kung nag-aaral pa.

Isa sa bawat sampung sumagot ng aking Money In – MOney Out online form ay napapabilang sa financial life stage na ito. Double the number of those who are actually 23-25 years of age.

Isang senyales na may delay sa pagkakaroon ng passive income.

Sa stage na ito, dapat nakagawa na ng financial plan at nagsisimula nang mag-build up ng investments para magaroon ng passive income.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Paano magkaroon ng passive income

Here are articles about passive income:

  1. Iba’t-ibang klase ng passive income
  2. Paano magkaroon ng rental property
  3. Paano kumita ng dividend
  4. Mga paraan kung paano kumita ng interest
  5. LODI – Living Off Dividends and Interest
  6. 3 Sikreto ng mayayaman
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: