Pinakamainam na ihulog ang iyong savings sa bangko. Mahalaga ito dahil sinisimulan mo ang iyong ugnayan sa bangko sa pamamagitan ng pag-iimpok.

Kapag kinailangan mong manghiram ng pera para sa negosyo o pagpapagawa ng bahay, unang titingnan ng bangko ang relasyon mo dito na magiging batayan kung pahihintulutan o hindi ang iyong loan. Bukod pa dito, secured ang savings sa bangko dahil insured ito sa ilalim ng Philippine Deposit Insurance Corporation hanggang sa PhP500,000.

Seguridad ng savings

May tatlong factors na kailangan mong isaalang-alang sa pagpili kung saan ka mag-iimpok. Ang una ay ang kaligtasan at seguridad ng iyong savings.

Sa SEDPI research, ito ang unang tinitingnan sa pagpili ng deposit-taking body ng mga nag-iimpok. Mas gugustuhin umano nila ang mababang interes basta makatutulog naman sila nang payapa sa gabi, panatag sa seguridad ng kanilang pera.

Convenience and accessibility

Ang convenience at accessibility ang ikalawang factor. Pasok ba sa schedule mo ang banking hours? Malapit ba ito sa iyong bahay o trabaho? Kaya bang ma-access ang iyong account online o sa pamamagitan ng mobile phone. Marami bang automated teller machines (ATM) kung saan maaari kang makapag-deposit o withdraw?

Interest rate

Ang huling factor naman ay ang interest rate sa savings. Kapag natugunan mo na ang dalawang unang factor, piliin mo ang bangko o savings product na makapagbibigay sa iyo ng pinakamataas na posibleng return.

Maraming matatagpuan na savings products diyan. Piliin mo ang savings product na angkop sa iyong pangangailangan at preference. Mungkahi ko, magbukas ka ng di bababa sa tatlong account upang umayon sa 5-15-20-60 budgeting rule.

Tatlong savings accounts

Ang mga savings account na ito ay para sa iyong emergency savings (15% ng iyong income), investment (20% ng iyong income) at pang-araw-araw na pangangailangan (60% ng iyong income).

ATM para sa pang araw-araw na gastusin

Mainam na kumuha ka ng ATM savings account para sa pang araw-araw mong pangangailangan at passbook account naman para sa emergency savings, o ang 15% budgeted savings mula sa iyong income. Madaling gamitin ang ATM card anumang oras at convenient kapag nag-grocery, o kailangan ng agarang pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan.

 

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: