Ano ang savings?

By November 15, 2017 Savings No Comments

May iba’t ibang kahulugan ang ipon o savings. Pinakakaraniwang pagpapakahulugan dito ay sa pamamagitan ng mga equation.

Kita – Gastos = Ipon

Ang unang equation ay Kita – Gastos = Ipon. Ipinapakita ng equation na ito ang ipon bilang sobra o surplus. Mahirap itong isabuhay dahil kadalasan, masa malaki ang gastos kaysa kita kaya’t walang natitira para sa ipon.

Ipinagpapalagay ng equation na ito na mas matimbang na prioridad ang gastusin kaysa sa ipon. Sa kasamaang palad, karamihan sa atin ay sumusunod sa equation na iyan..

Kita – Ipon = Gastos

Ang ikalawang equation ay Kita – Ipon = Gastos. Ipinapakita ng equation na ito ang ipon bilang compensating balance. Mahirap pa rin itong isabuhay dahil hindi naman bukal sa lahat ang disiplina para sa pag-iipon.

Marami sa ating ang hindi naturuan ng wastong paghawak ng pera. Napakahalaga ng ipon bilang bahagi ng ating budget, at dapat ay mas matimbang itong prioridad kaysa sa gastusin.

Marami ngayon sa ating tinatangka itong gamitin sa tunay na buhay ngunit nabibigo lamang dahil sa kakulangan ng tibay ng loob para magtuloy-tuloy ang pag-iipon, motibasyon at inspirasyon para magpatuloy sa pag-iipon, at kaalaman sa mga istratehiya ng paglilikha at pagpapanatili ng savings plan.

Gagana lamang ang equation na ito kung may sapat nang savings discipline ang isang tao makapag-ipon. Iyon ang pagtutuunan natin ng pansin sa kabanatang ito – kung paano ma-dedevelop ang wastong mentalidad nang sa gayon ay magkaroon na ng disiplina sa pag-iipon.

Savings is the postponement of the pleasure of spending. Ang pag-iipon ang pagpapaliban ng lugod sa paggastos. Ito ang paborito kong definition ng savings.

Kung itatabi ang definition na ito sa mga equation sa itaas, mapupunang umaayon ito sa ikalawang equation, kung saan mas matimbang ang ipon kaysa sa gastusin. Puwede mo ring ituring ang equation na ito bilang continuum kung saan itatabi muna ang bahagi ng kita, at sa gayong paraan naipagpapaliban ang paggasta. Kapag naabot na ang layunin sa pag-iipon, maaari na itong gastusin.

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: