was successfully added to your cart.

Cart

#UsapangPera 335: Inclusive business – making business work for the poor

Sa PERAaralan segment ng #UsapangPera tonight, Inclusive Business ang topic kung saan tinutulungan ng mga medium and large enterprises na magbigay ng produkto , serbisyo at mapagkakakitaan ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kasama natin si Grace Santos, isang expert sa usaping ito.

Tatlong inspiring stories ng mga kasambahay ko ang ififeature sa emPERAdor segment at sa PERAphy segment sasagutin ko ang isang liham na nagpapatulong dahil nabikitima ng scam.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: