was successfully added to your cart.

Cart

#UsapangPera 268: Market research para sa mga nano at micro enterprises

Kung balak niyong magtayo ng bagong business o ibangon ulit ito, pinaka-safe na gumawa muna ng market research para maintindihan natin ang consumer behavior para siguradong swak sa panlasa nila ang ating produkto at serbisyo.

Sa ganitong paraan, mababawasan ang tsansa nang pagkalugi at mas lilinaw ang business opportunities. Samahan niyo kami ni Eloi Francisco, isang batikang market researcher para pag-usapan ito.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: