was successfully added to your cart.

Cart

#UsapangPera 151: Gabay sa mga gustong bumili ng bahay: mortgage redemption insurance

Required kang kumuha ng mortgage redemption insurance (MRI) kung kukuha ng housing loan sa mga commercial banks at sa Pag-IBIG. Ang MRI ay isang uri ng life insurance na nagbibigay protection sa mga tagapagmana ng borrower sakaling siya ay mamatay o magkaroon ng permanent disability habang hindi pa bayad ang housing loan.

Read more at http://bit.ly/mortgage-redemption-ins…

#UsapangPera #insurance #mortgage

#UsapangPera: Mga Tips sa Pagyaman with Sir Vince tackles money issues such as savings, loans, budgeting, and investing among others. The show reaches out to people who would like to understand more about managing their personal finances. Celebrity guests include Venus Raj (Season 1); Nicole Cordovez and Sinon Loresca (Season 2); Atom Araullo (Season 3) and Porky (Season 4).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: