was successfully added to your cart.

Cart

Nakapunta na ba kayong sa isla ng Siargao? Kumusta ang inyong adventure sa isla?

Patuloy ang pag-usbong ng turismo sa isla na makikita natin sa pagdagsa ng mga tao mula sa iba’t ibang lugar. Dahil dito, ang pagtatayo ng negosyo sa isla ay talagang nangangailangan ng multi-cultural adjustments. Bilang isang entrepreneur, kailangang marunong tayong mag-adjust sa cultural sensitivities at pakinggan kung ano sinasabi ng ating target market tulad na lamang nina Gab at Abi ng Bulan Villas. ^_^

Pakinggan natin ang kanilang kuwento at alamin natin kung paano nagsimula ang kanilang negosyo sa isla. 🙂

For more negosyo tips: http://bit.ly/negosyo-101 #UsapangPera #UsapangNegosyo #tourism

#UsapangPera: Mga Tips sa Pagyaman with Sir Vince tackles money issues such as savings, loans, budgeting, and investing among others. The show reaches out to people who would like to understand more about managing their personal finances. Celebrity guests include Venus Raj (Season 1); Nicole Cordovez and Sinon Loresca (Season 2); Atom Araullo (Season 3) and Porky (Season 4).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: