was successfully added to your cart.

Cart

#UsapangPera 123: SEDPI Microfinance model and partnership with PagIBIG and SSS

Microfinance – Narinig na siguro natin ang salitang ito. Ito ay ang pagbigay ng iba’t ibang serbisyong pinansyal tulad ng deposit, loan, payment services, money transfers at insurance sa mga taong may mababang buwanang kita para sa kanilang mga maliliit na hanapbuhay, mga microenterprises at maliliit na negosyo upang madagdagan ang kanilang kita at mas guminhawa ang kanilang mga buhay.

Kaisa ang SEDPI Microfinance sa pagtulong sa pagbibigay ng mas inklusibong serbisyong pinansyal sa iba’t ibang mga komunidad simula sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. Kasama na rito ang pakikipagtulungan namin sa Pag-IBIG at SSS para sa aming Social Welfare Protection Program (SWePP).

Interasado ba kayong sumali sa aming SEDPI Microfinance Program? Comment SEDPI below! ^_^

More about: – SEDPI partnership with Pag-IBIG: http://bit.ly/sedpi-pagibig-partnership – SEDPI partnership with SSS: http://bit.ly/sedpi-sss-partnership

#UsapangPera #microfinance #financialinclusion

#UsapangPera: Mga Tips sa Pagyaman with Sir Vince tackles money issues such as savings, loans, budgeting, and investing among others. The show reaches out to people who would like to understand more about managing their personal finances. Celebrity guests include venus Raj (Season 1); Nicole Cordovez and Sinon Loresca (Season 2); Atom Araullo (Season 3) and Porky (Season 4).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: