was successfully added to your cart.

Cart

Paano magkaroon ng credit line sa bangko para sa negosyo

Maraming mga maliliit na negosyo ang gustong humiram ng pera upang pondohan ang kanilang expansion. Pero dahil hindi nila ito napagpaplanuhan, ora-orada ang gusto nilang approval ng kanilang loan application.

Hindi ganito gumagana ang banking system.

Build banking relationship

Maaga pa lang, dapat ay nagbibuild na relationship ang negosyante sa bangko. Isa sa mga paraan nito ay ang pagbubukas ng savings at checking account ng negosyo dito.

Makipag-usap sa branch manager at ipaalam sa kaniya ang nangyayari sa business upang unti-unti kang makilala ng bangko. Maging mabait sa mga frontliners nila upang matandaan.

Government compliance

Siguraduhing sumusunod sa batas sa pagnenegosyo. Bayaran ang nararapat na buwis sa tamang oras sa Bureau of Internal Revenue (BIR). Sundin din ang patakaran ng pagbabayad sa business permit sa local government unit; Social Security System (SSS), Pag-IBIG at PhilHealth.

Tintingnan ito sa assessment ng bangko at ipinapa-submit sa panahong ng application at renewal ng credit line.

Get professional external auditors

Umpisa pa lang, kinakailangang mag-invest sa maayos na external auditor. Ang external auditors ay mga lisensiyadong accountants na nagchecheck kung tama ang reporting na ginagawa sa financial statements.

Mahalaga ito dahil ang audited financial statements ang magiging basehan kung aaprubahan ng bangko ang credit line application. Dito rin nakabase kung magkano ang puwedeng ipahiram sa negosyo. Mahalaga din ito kapag nagfa-file sa BIR at sa Securities and Exhange Commission (SEC) kung korporasyon.

From 2008 to 2016, Ernst and Young at ang ka-partner nitong SGV Co. ang external auditor ng aking mga kumpaniya. Mula naman 2017, PricewaterhouseCoopers at ang ka-partner nitong Isla Lipana ang pumalit.

Malaki ang binabayaran pero pasado at katanggap-tanggap ang quality standards ng mga bangko. Hindi naman kinakailangang mamahalin ang mga external auditors, maaring kumuha ng abot-kaya basta suguraduhing tapat at maayos ang reporting.

Magsimula sa maliit na halaga

Mas madali ang approval kung maliit lang ang amount na hihingin. Ito ang aking enrty tactic sa kanila. Kapag na-approve na, nagrerequest ako ng mas mataas na credit line sa aplication for renewal.

Pagplanuhan ang application

 Sa unang pagkakataon naming mag-apply ng credit line, isang taon namin itong pinaghandaan kasama na ang halos tatlong buwang processing ng loan o credit line application. Nasa isang buwan naman ang tagal ng credit line renewal basta kumpleto ang dokumentong ipapakita.

Pangalagaan ang pangalan ng negosyo

Sa huli, track record pa rin sa repayment ang titingnan ng mga bangko. Siguraduhing walang mintis sa pagbabayad ng loan ayon sa schedule.

Paalala lang na gamitin ang loan sa bagay na kumikita o makakadagdag ng kita sa negosyo.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: