was successfully added to your cart.

Cart

Ang standby credit line ay pautang na inilalaan ng bangko o financial institution sa isang negosyo para sa pangangailangan nito. Karaniwang “line” o inilalaang loan amount ang bangko at maaring mangutang ang negosyo ay mag-“draw” sa line na ito kunng nanaisin.

SEDPI, ang grupo ng social enterprises na pagmamay-ari ko, ay may standby credit line sa Bank of the Philippine Islands (BPI), Development Bank of the Philippines (DBP) and Landbank of the Philippines (LBP). Umaabot ang kabuuang credit line namin sa PhP210 million.

Benefits

Magandang magkaroon ng standby line of credit sa mga financial institutions dahil sa mga sumusunod:

  • Makaktulong ito sa cash flow management
  • Maaring may magamit agad sakaling may business opportunity
  • Magagmit sa expansion ng operations
  • Nagbibigay kredibilidad sa organisasyon

I-establish habang hindi pa kailangan

Magandang mag-establish ng standby credit line habang hindi pa ito kailangan. Talagang ginagamit sa negosyo ito dahil ang negosyo naman ay kumikita, so naayon pa rin sa cardinal rule of borrowing money.

Gamitin lamang kung kinakailangan

May temptasyon na gamitin ang credit line at maging dependent dito. Pero ang payo ko, kapag meron na, gamitin lamang kung kinakailangang. Siguraduhing ang kikitain ay mas mataas kaysa sa interest na babayaran.

(Read: Paano magkaroon ng credit line para sa negosyo)

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: