Ang suggested age para sa financial independence stage ay 23-25 years old. Sa edad na ito, dapat hindi na naka-depende sa mga magulang maliban na lang kung nag-aaral pa.

Isa sa bawat sampung sumagot ng aking Money In – MOney Out online form ay napapabilang sa financial life stage na ito. Double the number of those who are actually 23-25 years of age.

Isang senyales na may delay sa pagkakaroon ng passive income.

Sa stage na ito, dapat nakagawa na ng financial plan at nagsisimula nang mag-build up ng investments para magaroon ng passive income.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Watch videos on money management

Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter