was successfully added to your cart.

Cart

#UsapangPera 331: Prosperity preaching, mabuti o masama?

By December 29, 2020 Financial Literacy

Maraming mga Pinoy ang religious at malakas ang pananampalataya sa Diyos? May mga naniniwalang biyaya ng Diyos ang yamang meron sila at parusa Niya ang kahirapan.

Nasa “mindset” daw natin kung tayo ay pipili ng karangyaan o kahirapan sa buhay natin. Sariling mindset lang ba natin ang hadlang kung bakit maraming Pinoy ang mahirap?

Controversial ang prosperity preaching kaya nag-imbita ako ng premyadng dalubhasa sa relihiyon sa Pilipinas. Isang national scientist awardee, si Dr. Jayeel Cornelio na siya ring Director ng Development Studies program sa Ateneo.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: