was successfully added to your cart.

Cart

#UsapangPera 150: Surviving SE Challenges – Human Nature

Social enterprises have reinvented the way of doing businesses. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hamon sa lipunan, pangkultura at pangkaligtasan, ang mga social enteprise ay hindi lamang sumusuporta sa mga negosyante kundi pati na rin sa komunidad.

Pero siyempre, hindi parin nawawala ang mga pagsubok para sa mga social enteprises. Gayun pa man, patuloy ang ating mga social entrepreneurs sa pagtataguyod ng kani-kanilang mga negosyo tulad na lamang ng Human Nature.

Alamin natin ang kanilang kuwento! ^_^

More about social entrepreneurship at http://bit.ly/social-entrepreneurship…

#UsapangPera #socialentrepreneurship #UsapangNegosyo

#UsapangPera: Mga Tips sa Pagyaman with Sir Vince tackles money issues such as savings, loans, budgeting, and investing among others. The show reaches out to people who would like to understand more about managing their personal finances. Celebrity guests include Venus Raj (Season 1); Nicole Cordovez and Sinon Loresca (Season 2); Atom Araullo (Season 3) and Porky (Season 4).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: