was successfully added to your cart.

Cart

#UsapangPera 109:Paano nag-“for good” ang isang OFW from Italy

Si Lilian ay matagal na naging tourist guide sa Vatican at nanirahan sa Rome, Italy. Pero finally, nag-decide siyang mag-“for good” para tapusin ang kaniyang pangarap na matapos ang kaniyang master’s degree sa University of the Philippines.

Binahagi niyang hindi kailangan ng malaking halaga para mag-for good. Ang mahalaga ay ang kagustuhang makasama nang muli ang mga mahal sa buhay at magkaroon ng passive income.

#UsapangPera: Mga Tips sa Pagyaman with Sir Vince tackles money issues such as savings, loans, budgeting, and investing among others. The show reaches out to people who would like to understand more about managing their personal finances. Celebrity guests include venus Raj (Season 1); Nicole Cordovez and Sinon Loresca (Season 2); Atom Araullo (Season 3) and Porky (Season 4).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: