was successfully added to your cart.

Cart

Share love this Christmas

Palapit na ang holiday season! Busy ang lahat sa paghanda ng regalo at handaan. 

Ano pa ang ibang paraan para makapag-share the love ngayong Pasko?

Love local

By supporting local products and services from small to medium enterprises, tinutulungan mong lumaki ang pondo nila upang makapagbigay sila ng mas high quality na serbisyo/publiko. At kapag nagging maganda ang negosyo nila, gaganda din ang ekonomiya dahil mababawasan ang ating pagiging dependent sa products abroad na may kamahalan. 

Buy gifts in advance

Hindi mo kailangan bumili ng gifts in one go during Christmas shopping. Mas efficient kung may Christmas gift list ka na in advance, at paunti-unti kang bibili ng regalo para hindi ito masakit sa bulsa kesa isahang bagsakan ng pagbili ng regalo.

Donate to SAFER Foundation

Ang pasko ay para sa lahat. Kasama na dito ang ating mga kababayan na nangangailangan ng inyong suporta. SAFER Foundation helps vulnerable communities in times of disaster gamit ang kanilang Quick Response Fund (QRF). Dahil sa QRF, may ready na pera na puwedeng ipamigay pagkatapos ng kalamidad. 

To learn more about SAFER Foundation, visit www.safer.org.ph

Para makipag-partner sa SAFER Foundation, email saferphilippines@gmail.com

Social Media

facebook.com/saferpinas

twitter.com/saferpinas

Instagram.com/saferphilippines 

Si Vince Rapisura ay goodwill ambassador ng SAFER Foundation na binubuo ng tatlong pinakamalalaking NGO networks sa Pilipinas – Caucus of Development NGO Networks (CODE-NGO), National Secretariat for Social Action (NASSA)/Caritas Philippines at Humanitarian Response Consortium (HRC).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: