was successfully added to your cart.

Cart

Hangad ng marami ang masaya, masagana at mapayapang pamumuhay. Sa mata ng nila, makakamtan ang nga ito, kung sila ay yayaman.

Kaya ang tanong din ay, kailan ba yayaman? Narito ang mga senyales na sa palagay ko ay patungo ka na sa pagyaman.

Sinisimulan passive income

Passive income ang gamit para magkapagretiro nang maaga. Kung ito ay kayang i-cover ang expenses, financially retired na.

Rent, interest, dividend, capital gains, royalty at pension ang anim na klase ng passive income. Patungo ang isang tao sa pagyaman kung may investments na nagbibigay ng passive income.

Makikita sa financial life stage framework kung ano ang tamang passive income base sa edad. Mas mabilis ang pagyaman kung advanced ang financial life stage compared sa current age.

 Walang paki sa sinasabi ng iba

Nagkakaroon ng confidence at nawawala ang urge na patunayan ang sarili ang mga taong malapit nang maging mayaman. They take comfort on their financial behavior dahil alam nilang patungo ito para mapabilis ang pagyaman.

Kilala at tanggap nila ang kanilang sarili. Hindi nila kailangan ang ibang tao upang ma-affirm ang kanilang pagkatao.

Hardwork

Hindi namimili ng trabaho o negosyo ang taong malapit nang yumaman. Hindi nila ikinakahiya ang kanilang kabuhayan dahil ito ay marangal at legal.

Masipag at hardworking ang mga taong gustong yumaman. May pagkukusa din sila at hindi nag-aantay ng instructions mula sa iba. They take the lead and make things happen.

 Focused sa knowledge, skills and network enhancement

Mahalaga para sa mga taong may mindset na yumaman ang kadagdagang kaalaman, paglinang sa kakayahan at pagpapalawak ng network. Kaya kapag dinadatnan sila ng suwerte, kayang-kaya nila itong i-cease o i-take advantage.

On the lookout sila parati sa opportunitites. Ang pinakamagandang paghahanda para dito ay kung may sapat na kakayahan, kaalaman at network.

Mapagkapwa – hindi pera ang goal

Marunong tumulong ang gustong yumaman. Alam nilang gamitin ang pera bilang instrumento sa pagtulong sa kapwa.

Ang goal nila ay magkaroon ng maayos na buhay; at maging instrumento din para umayos ang buhay ng iba.

Laging just sa dealing at hindi nangugulang isang taong tunay na yumayaman.

Habang may buhay, may pag-asa

Sikaping simulan agad ang mga senyales upang yumaman. Kaya mong baguhin ang iyong sarili habang may buhay.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: