was successfully added to your cart.

Cart

Paano magpamember sa SEDPI Coop?

Umattend ng self-paced online Pre-Membership Education Seminar o PMES. Itype lamang ang PMES sa comment section para malaman ang instructions.

Bayaran ang PhP100 na membership fee at PhP1,000 initial share capital. Once paid, maari ka nang mamili sa iba’t-ibang socially responsible investments through our joint venture savings products.

Ano pang hinihintay mo, attend na ng PMES.

Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman, napag-aarlan at napagtutulungan!

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: