was successfully added to your cart.

Cart

Employer ang nagbabayad sa contribution ng employee sa SSS na ibinabawas kada buwan sa suweldo. Criminal offense kapag ito ay hindi nai-remit kaya mabuting i-check o i-verify kung nagbabayad ang employer at naipopost ito nang tama.

May tatlong paraan para ma-check ang contributions sa SSS: (1) online sa pamamagitan ng My.SSS facility; (2) SMS sa pamamagitan ng Text-SSS facility; at (3) personal na pagpunta sa SSS office.

My.SSS Online

Mag-register sa My.SSS at gamitin ang login credentials para makapasok. Hanapin ang e-services menu at sa ilalim nito, piliin ang inquiry at dadalhin ka nito sa Member Inquiry page.

Piliin ang member info at i-click ang actual premiums. Magloload ang page kung saan makikita mo ang lahat ng binayaran mong monthly contributions simula nang maging SSS member.

Kinuhanan ko ng screenschot ang akin as an example. Makikita sa contributions na matada na ako. Hehe.

May 215 contributions na ako kaya qualified na sa retirement benefit na 120 contributions minimum. Pero ipinagpapatuloy ko pa rin ito dahil mas malaki ang makukuha kong pension kung madami at maximum ang contributions ko.

Text SSS Facility

Ang Text SSS facility ay isang SMS-based service na nagbibigay ng daan sa mga members na magtanong sa kanilang contributions, loan status, balance at iba pang impormasyon. Para gamitin, kinakailangang i-register sa pamamagitan ng SMS.

I-text ang SSS number at birth date sa 2600 gamit ang ganitong format:

SSS<space>REG<space>10-digit SSS number<space>MM/DD/YYYY

Example: SSS REG 1234567890 06/20/1987

Makakatanggap ng text message kasama ang four-digit PIN, na siya mong gagamitn sa mga inquiries gait ang Text-SSS.

Para i-check ang contribution, i-send ito sa 2600:

SSS<space>CONTRIB<space>10-digit SSS number<space>4-digit PIN

Example: SSS CONTRIB 1234567890 1234

May bayad na PhP2.50 para sa Globa and Smart subscribers at PhP2.00 para sa Sun subscribers kada text message kung gagamit ng Text-SSS

SSS office

Kung nahihirapan at hindi gagana ang online at text inquiries mo, pinakamabuting bumisita sa pinakamalapit na SSS office sa iyo at doon mag-inquire tungkol sa iyong membership.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: