was successfully added to your cart.

Cart

Makabagong senyales na mapagkakatiwalaan ka

Tiwala ang main ingredient ng pag-inog ng ekonomiya. Ito ang gamit ng bawat bansa, organisasyon at mga tao sa iba’t-ibang transaksyon. 

Kung wala ang tiwala, gugulo ang mundo. Kaya napakahalagang pangalagaan dahil kapag ito ay nabasag, hindi na ito maibabalik sa dati. 

Sa panahon ngayon, anu-ano nga ba ang senyales na mapagkakatiwalaan ka?

Mali na na social media accounts

Narinig ko na minsang sinabing, if it’s not of Facebook, it did not happen. Ganyan kahalaga ang social media sa buhay natin ngayon. 

Dito tayo kumukuha ng impormasyon, nakikipagtalastasan at karamihan ng talakayan ay dito na nagaganap. Para sa mga makabagong henerasyon – ang mga millennials at post millennials, mas ginagamit na nila ang social media tulad ng Facebook, Twitter, Instagram kaysa telebisyon, radyo at diyaryo. 

May mga kumpaniyang ginagamit na ang social media accounts upang imbestigahan ang kanilang mga prospective new hires. Kaya napakahalagang mag-ingat sa mga inilalagay dito. 

Kapag ang pangalan sa social media ay hindi agad-agad ma-identify, isa lang ibig sabihin nito: nagtatago o may pinagtataguan ito. Mapagkakatiwalaan daw ang isang taong malinaw ang kaniyang social media accounts dahil open book ang impormasyon na ibinibigay sa publiko. 

Pag-maintain ng parehong contact details

Nakakabit n ngayon sa isang tao ang kaniyang contact details tulad ng mobile number at email address. Isang senyales daw na mapagkakatiwalaan ang isang tao kung matagal na panahon na ang nakakalipas at pareho pa din ang kaniyang ginagamit na contact details. 

Ibig sabihin nito, lumipat man siya ng address, madali pa rin aiyang mahahanap. 

Bills paid on time

Sa microfinance, isang senyales na magiging maayos ang pagbabayad ng isang kliyente kung wala itong delay sa pagbabayad ng kanilang kuryente, tubig, telepono, Internet connection at iba pang utility bills na regular dumarating buwan-buwan. 

Mas malaki ang tsansang makakabayad sa utang ang isang tao kung nagbabayad siya on time at walang delay sa kaniyang mga utility bills. To establish trust, lalo na kung gustong pagandahin ang credit score, kumuha ng plans instead na prepaid dahil ginagamit ito dito. 

Magandang reputasyon

Nangingibabaw man ang paggamit ng social media at contact details sa pagtingin kung mapagkakatiwalaan ang isang tao pero nananatili pa din ang reputasyon mula sa pamilya, kaibigan at mga kamag-anak. 

Kung ano ang sinasabi nila kapag hindi nakaharap ang siyang nagsasabi kung mapagkakatiwalaan ang isang tao. 

Pangalagaan ang pangalan

Totoong malayo ang mararating ng isang taong may malinis na pangalan. Kaya kailangan nating mag-ingat sa ating mga sinasabi at ibinabahagi sa social media at sa mga taong nakapalogid sa akin. 

Siyempre, wala pa ring tatalo sa paggawa ng kabutihan upang mapanatiling malinis ang pangalan at pagkatiwalaan. 

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: