was successfully added to your cart.

Cart

Help victims of disasters recover faster

Kung mabilis makakabangon mula sa negative effects ng disasters tayong mga Filipino, gaganda ang buhay at ang ekonomiya natin. 

Nababawasan ang workforce kapag nasalanta ng sakuna ang Pilipinas at ang malubhang apektado dito ay ang mga mahihirap at mga magsasaka. Para sa mga malalaki at pribadong kumpanya, kaya nilang bumalik sa business as usual within 7 days. Pero para sa karaniwang maliliit na negosyante, magsasaka at below minimum wage earners, hindi ito ganun kadali. 

Malaki ang tsansang malubog pa sila sa mas malalim na pagkakautang dahil sa kalamidad. Hindi pa man din nababayaran ang kasalaukuyang utang ay nadadagdagan na naman ito dahil sa kawalan at kakulangang ng resources.

Tumataas din ang presyo ng bilihin at mawawalan sila ng purchasing power dahil wala silang source of income.

Ano ang puwede mong gawin para makatulong?

By supporting local disaster response, tinutulungan mong bumangon ng mas mabilis ang mga vulnerable communities. Kapag naka-recover na sila agad, mas mabilis silang makakapagtrabaho at makakapagbigay ng produkto o serbisyo na ikabubuti ng ekonomiya. 

May mga programa ang Shared Aid Fund for Emergency Response, Inc. (SAFER) Foundation a pamamagitan ng mga partner organizations nito na tumutugon sa disaster preparedness, response and recovery at the grassroots level.

Win-win ito para sa donor at sa beneficiary.

SAFER Foundation

Anyone can help build a SAFER Philippines! Kung nais mong mag-donate sa disaster relief, maaari kang mag-donate sa SAFER Foundation, ang first locally-led disaster response NGO in the Philippines. 

To learn more about SAFER Foundation, visit www.safer.org.ph

Para makipag-partner sa SAFER Foundation, email saferphilippines@gmail.com

Social Media

facebook.com/saferpinas

twitter.com/saferpinas

Instagram.com/saferphilippines 

Si Vince Rapisura ay goodwill ambassador ng SAFER Foundation na binubuo ng tatlong pinakamalalaking NGO networks sa Pilipinas – Caucus of Development NGO Networks (CODE-NGO), National Secretariat for Social Action (NASSA)/Caritas Philippines at Humanitarian Response Consortium (HRC).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: