was successfully added to your cart.

Cart

Handa ka na bang mag-invest sa REIT

Handa ka na bang mag-invest sa REIT?

As your financial guro, here are the pre-requisites before investing in REITs.

Unang-una, dapat may emergency savings kang katumbas ng isang taong gastos. Ito ang una mong financial goal.

Pangalawa, dapat nasa maximum salary credit ang contribution mo sa SSS.

Pangatlo, highest premium din dapat ang ibinabayad sa PhilHealth.

Pang-apat, dapat may adequate health insurance pandagdag sa PhilHealth at life insurance kung ikaw ay may dependents.

Pang-lima, dapat may sizeable amount ka nang naitatabi for your retirement fund placed in Pag-IBIG MP2 and treasury bonds.

Once you have these, I give you my green light to invest in REITs.

 

Pumasa ka ba sa pre-requisites ko? Comment your answer below.

Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman, napag-aaralan at napagtutulungan.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: