was successfully added to your cart.

Cart

Financial life stage guide: Growth

Ang suggested age para sa financial growth stage ay 26-45 years old. This is the most productive years of a person’s financial life stage.

Anim sa bawat sampung sumagot ng aking Money In – MOney Out online form ay may edad 26-45 years old pero dalawa lang sa mga ito ang nasa tamang financial life stage. Marami ang nasa start up at independence financial life stages pa din.

Investment ang sagot sa kakulangan ng passive income. Kailangan ding pagtuunan ng pansin ang utang at this stage dahil dito nagsisimulang mabigyan ang karamihan ng pagkakataong makakuha ng utang. Kung hindi magagamit nang tama, ito ay makakasama sa overall financial health.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

How to open investment accounts

How to open investment accounts

  1. Personal Equity Retirement Account
  2. Mutual fund
  3. Bonds
  4. Unit Investment Trust Funds
  5. Time deposit
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: