was successfully added to your cart.

Cart

Donate to PCNC-accredited local NGOs

Isa sa mga rumirisponde sa panahon ng disasters at emergencies ay ang mga Non-Government Organizations o NGOs. Tumatanggap sila ng donations para gawin ito.

Support local NGOs

Kapag sinuportahan natin ang mga local NGOs, nadadagdagan ang kapasidad nilang magbigay ng tulong sa mga bikitima ng disasters at kalmidad. Hindi na nila kailangang umasa sa international funding para gawin ang kanilang operations kung susuportahan natin sila. 

May mga international funding institutions na tinatanggal na ang suporta sa Pilipinas dahil mas priority nila ang iba pang mas nangangailangang mga bansa. Kaya mas makabubuti na mag-donate tayo sa local NGOs para masigurong may pondo pag dating ng susunod na sakuna. 

PCNC accreditation

Para siguradong safe ang pagbibigyan ng donasyon, siguraduhing may accreditation mula sa Philippine Council for NGO Certification (PCNC) ang NGO. Ang PCNC ay ang sumusuri sa kakayahan ng NGOs na pangalagaan ang perang ibinibigay natin sa kanila and at the same time masiguro na sa tama ito nagagamit.

Filipinos helping fellow Filipinos

Naniniwala ang SAFER Foundation na ang Pinoy ang pinakamainam na makakatulong sa kapwa Pinoy. Ang local na NGO ay mas mabilis na nakakapagbigay ng tulong dahil nandito na sa Pilipinas galing ang tulong kumpara kung galing pa abroad. Inaabot pa kasi ng ilang araw bago makarating sa ating bansa. 

Di hamak na mas mura din ang aabutin ang pagtransport ng resources dahil from the Philippines na manggagaling ito imbis na ipapa-deliver pa galing sa ibang bansa. Mas naiintindihan din ng local NGOs ang pangangailangan ng komunidad na gusto nilang bigyan ng tulong dahil direktang nakikipag-usap sila dito. Kaya nilang masabi kung kailangan ba ng komunidad ng pera, raw materials, at iba pa.

Support SAFER Foundation

Shared Aid Fund for Emergency Response, Inc. (SAFER) Foundation is the first local joint humanitarian initiative in the Philippines. Itinatag ng pinakamalalaking NGO networks sa Pilipinas ang SAFER to raise money for the isolated and most vulnerable communities that are affected during disasters and emergency situations

To learn more about SAFER Foundation, visit www.safer.org.ph

Para makipag-partner sa SAFER Foundation, email saferphilippines@gmail.com

Social Media

facebook.com/saferpinas

twitter.com/saferpinas

Instagram.com/saferphilippines 

 

Si Vince Rapisura ay goodwill ambassador ng SAFER Foundation na binubuo ng tatlong pinakamalalaking NGO networks sa Pilipinas – Caucus of Development NGO Networks (CODE-NGO), National Secretariat for Social Action (NASSA)/Caritas Philippines at Humanitarian Response Consortium (HRC).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: