was successfully added to your cart.

Cart

Babala sa mga online lending apps at online lending sa internet

Last year, napakaraming nag-message sa akin tungkol sa problema nila sa online lending platforms. Maraming naglipana sa Internet at sa mga apps na nangeenganyong magbigay ng loan sa madaling paraan.

Ang hindi sinasabi ng mga online apps na ito ay nagpapataw sila ng napakataas na interest rate. Ang pinakamataas na nakita ko ay 2.5% per day! 

Bukod diyan, gmagamit din sila ng mga unfair debt collection practices.

Ito ang mga online lending platforms na ipinasara ng Securities and Exchange Commission (SEC) dahil sa dami ng reklamong natanggap sa mga ito. Wala ring lisensiya ang mga ito na mag-operate ng online lending business sa Pilipinas.

Online lending platforms with SEC cease and desist orders

 1. A&V Lending Mobile
 2. A&V Lending Investor
 3. A.V. Lending Corp
 4. Batis Loan
 5. Binixo
 6. Cash Whale
 7. Cash Whale
 8. Cash 100
 9. Cashafin
 10. Cashaku
 11. Cashaso
 12. CashBus
 13. Cashcat
 14. CashEnergy
 15. CashFlyer
 16. CashMaya
 • Cashope
 • Cashuttle
 • Cashwarm
 • Cashwow
 • Crazy Loan Creditpeso
 • Easy Credit
 • ET Easy Loan
 • Flash Cash
 • Happy Credit
 • Happy Loan
 • Happy2Peso
 • Hatulong
 • Instant Pera
 • Lendmo Philippines
 • Light Credit
 • MeLoan
 • MoneyTree Quick Loan
 • Peso2Go
 • Pera Express
 • Pera4u Peramart
 • Peso Pagasa
 • PesoLending
 • Pesomama
 • Phily Credit
 • Quick Pera
 • QuickPeso
 • Rainbow-Cash
 • Rainbowcash.ph Lending Corp
 • Umbrella
 • Wahana Credit and Loan Corporation

Ipinagutos ng SEC ang pagsasara ng operasyon ng mga ito. Pinapahinto silang mag-offer at mag-advertise ng kanilang lending business sa internet. Pinapadelete at pinapatanggal din sa kanila ang lahat ng kanilang promotional presentation at offering kasama ng kanilang mga apps sa internet.

Kung hindi sila susunod ay maari silang mapatawan ng fine ng PhP10,000 hanggang PhP50,000 o makulong ng anim na buwan hanggang 10 taon. Maaring magkasabay na fine at pagkakulong din ang ipapataw sa kanila.

Reklamo laban sa online lending

Dinumog ng reklamo ang SEC laban sa mga online lending platforms. Kabilang dito ang paggamit ng mga online lending platforms ng collection practices na ipinapahiya o kinukutya ang mga may utang sa publiko.

Napakataas ng interest na ipinapataw ng mga online lending platforms na umaabot hanggang 2.5% kada araw. Unreasonable din ang kanilang mga terms and conditions.

Hindi transparent ang transaction at hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa loan ang mga online lending platforms ayon sa mga biktima nito. Vinaviolate din daw diumano ang kanilang right to privacy.

Dahil sa mga reklamong ito, naglunsad ng imbestigasyon ang SEC at nalaman na ang mga online lending platforms na nasa listahan sa itaas ay lumabag sa batas at gumawa ng anuman sa mga sumusunod: (a) pambabastos sa pangongolekta; (b) high pressure method of collection; (c) misrepresentations; at (d) unreasonable terms and conditions.

Online lending modus operandi

Ayon sa SEC, kinukuha ng mga online lending platforms ang personal na impormasyon ng borrower na nakatago sa kaniyang mobile phone tulad ng contact numbers, Facebook accounts at email addresses. Pinapadalhan ng online lending platform ang mga contacts na ito tungkol sa hindi pagbabayad ng loan ng borrower.

May ibang lending platforms na nananakot na magsasampa ng kaso sa borrower at inaanunsiyo ito sa contacts ng borrower. Ang iba ay gumagamit ng public shaming sa social media upang puwersahing magbayad ang borrower.

Epekto sa borrowers

Dahil sa mga unfair collection practices ng mga online lending platforms nagdulot ito ng depression, sleepless nights, humiliation at health issues sa mga borrowers.

Umiwas sa online lending

Naglipana sa panahon natin ang mga taong gusto mangabuso at manloko sa atin. Kaya dapat ay aramasan natin ang ating sarili ng tamang impormasyon para makaiwas na maging biktima ng pangaabuso tulad ng mga online lending.

Laging tandaan na ang utang dapat ginagamit sa produktibong bagay. Hindi dapat tayo basta-basta kukuha nito lalo na kung napakataas ng interest.

Basahin ang mga sumusunod para madagdagan ang kaalaman sa gamit ng loans:

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

 1. 10 Commandments of retirement
 2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
 3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: