was successfully added to your cart.

Cart

Classic na tanong sa akin kung ano daw ang magandang investment. Ang lagi ko namang sagot ay hindi ko masasagot ito hangga’t di ko nalalaman kung ano ang purpose o financial goal. 

Clarify financial goal/s

Marami ang umaasa na magbibigay ako sa kanila ng magandang “tip” sa investment at kung susundin nila ito ay sigurado na ang investment nila. Akala nila’y may natatangi akong alam na investment na siyang solusyon sa pag-iisip kung saan dapat mag-invest. 

Ito ang unang dapat isipin sa pag-iinvest: linawin kung ano ang financial goal. Kinakailanhan maipaliwanag mo ang investment purpose o kung saan gagamitin ang investment. 

Aggressive or conservative investor

Investing is not about whether you are conservative or aggressive. It is about how well you match your financial goals with the right investment vehicles. 

Para sa akin, walang kinalaman ang pagiging agressive o conservative investor mo sa pag-iinvest. Ang mahalaga ay kung magiging daan ang investment upang matupad mo ang iyong financial goal. 

Sa traditional investing, kung ikaw ay agressive investor ay sasabihing maari mong ilagay ang iyong pera sa investment na maaring malugi dahil kaya mo naman itong tanggapin. Kung conservative investor ka naman daw, dun ka lang sa maliliit ang kita pero wala halos lugi. 

Mali ang kaisipang ito. 

Security, liquidity then returns

Kung mahalaga ang financial goal – tulad ng edukasyon ng anak, retirement, pang-emergency at pabahay – kinakailangang pumili ng mga investment na mataas ang security. In fact, security ang unang dapat isinasaalang-alang kung pipili ng investment product, sunod ang liquidity pagkatapos saka lamang titingnan ang returns o kita. 

Halimbawa, gusto nating humanap ng investment para sa pagpapaaral ng anak. Sa traditional investing, sasabihing puwede pumasok ang agressive investor sa stock market, equity at balanced funds ng mutual funds at UITFs. Bumaba man daw ang market value nito, ay kaya namang tanggapin ng isang agressive investor. 

Kung mailalagay sa panganib ang pagtupad sa financial goal, para sa akin hindi tama ang mga recommended investment products sa traditional investing. Ipinagsasapalran mo kasi ang investment. Paano kung abutan ka ng pangangailangan at mababa ang market? 

Nganga di ba? 

Match financial goal with investment product

Kaya mo bang itaya sa stock market na maaring bumaba ang halaga ang perang gagamitin para sa pag-aaral ng iyong anak? Hindi di ba? 

Ang dapat piliin ay yung investment na makapagbibigay ng pinakamataas na security na may mataas na kita. Hindi stock market ang tamang investment para dito. 

Swak na swak ang PAGIBIG MP2 para dito dahil ito ay 100% guaranteed ng government at mataas pa ang dibidendong binibigay kada taon. Read: Investments for education of children. 

Make a financial plan

Kaya napakahalagang gumawa ng financial plan para malaman kung ano ang priorities mo at malaman mo kung anong investment product para sa mga financial goals mo. 

Remember: Always start with a purpose. 

Makakatulong ang mga sumusunond na articles para sa iyo:

  

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: