was successfully added to your cart.

Cart

May dalawa tayong klase ng bad debt – past due debt at consumer debt. Past due debt ang tawag sa loan na hindi binabayaran, samantala, consumer debt ang tawag sa loan na ginagamit sa bagay na hindi kumikita.

Past due debt

Responsibilidad at obligasyon nating magbayad ng utang. Sa totoo lang, lumalabas ang tunay na character ng isang tao batay sa galing niyang magbayad ng kaniyang utang.

Past due ang tawag sa loan na hindi mo nabayaran sa due date, makalipas ang due date. Tinatawag na delinquent ang isang taong hindi nakakapagbayad ng kaniyang loan sa tamang oras.

Papangit ang ating credit history and subsequently ang ating credit score kung may past due loans tayo mula sa mga formal financial institutions. Kung nagkautang sa isang bangko at hindi ito nabayaran, malamang ay hindi makakulit sa ibang bangko dahil sila ay may sistema ng pagbabahagi ng kanilang negative list.

Negative list ang tawag sa listahan ng mga taong hindi nakapagbayad sa kanila.

Consumer debt

Halimbawa ng consumer debt ang utang para magbakasyon, bumili ng gadget, mag-shopping at marami pang iba. Basta hindi kumikita ang loan, malamang consumer debt ang classification nito.

Mag-practice ng delayed gratification para maiwasan ito. Mas magandang pag-ipunan ang mga consmer goods kaysa loans ang gagamitin para magkaroon nito.

Mas maganda kung passive income galing sa investments ang gagamiting pambili sa mga consumer goods. Ito ang ultimate form ng delayed gratification.

Limits sa utang

Sa personal finance, ang maximum monthly amortization o bayad kada buwan dapat sa utang ay hindi lalagpas sa 20% ng kabuuang kita. Sa balance sheet ang kabuuang ari-arian ay dapat higit pa sa katumbas ng 1.5 times ng liabilities

 Laging tatandaan na obigasyon at responsibilidad nating magbayad ng utang. mas maganda ring galing sa passive income ang pambili sa wants kaysa loans.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: