May kasabihan tayo, “The early bird catches the worm.”

Habang bata dapat handa ang mga kabataang harapin ang totoong mundo. Kailangan nilang matutong humawak ng pera at paghandaan ang kanilang bright future.

Ang pre-start up financial life stage ay ang mga kabataang edad 18-20 years old. Legal age na, pero maraming sa kanila ay dependent sa mga magulang.

If you watched my financial life stages video, you learned that passive income is the key towards a financially free future. Kung alam ito ng mga nasa pre-financial life stage, they are off to a good start!

Curious on what you should prepare financially? Click on the various resources below.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Watch videos on money management

Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter