Ang suggested age para sa financial growth stage ay 26-45 years old. This is the most productive years of a person’s financial life stage.

Anim sa bawat sampung sumagot ng aking Money In – MOney Out online form ay may edad 26-45 years old pero dalawa lang sa mga ito ang nasa tamang financial life stage. Marami ang nasa start up at independence financial life stages pa din.

Investment ang sagot sa kakulangan ng passive income. Kailangan ding pagtuunan ng pansin ang utang at this stage dahil dito nagsisimulang mabigyan ang karamihan ng pagkakataong makakuha ng utang. Kung hindi magagamit nang tama, ito ay makakasama sa overall financial health.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

How to open investment accounts

Watch videos on money management

Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter