was successfully added to your cart.

Cart

Life insurance companies that scored low in 2017 rankings

Gumawa ako ng ranking ng mga life insurance companies for 2017 base sa tatlong indicators – return on equity, capital adequacy at return on assets. Nauna ko nang nailabas ang mga ito. Ang calculations ay naka-base sa inilabas ng insurance commission na figures tulad ng: assets, premium income, net income, net worth at paid up capital.

Gusto kong pagtuunan ng pansin ang mga pito sa 30 life insurance companies na nagbigay ng kanilang financial figures sa Insurance commission. Nakakuha kasi sila ng pinakamababang score sa aking listahan.

Negative score

Sa rating scale na ginawa ko, kapag nakakuha ng ratio na mas mababa pa sa zero sa mga indicators, binigyan ko sila ng negative five points. Ito ay para mamarkahan na lugi ang profitability ratios nila sa return on assets and return on equity; at worse ay bankrupt sila sa capital adequacy.

All told, kapag negative 15 points ang nakuha ng insurance company, ako na mismo ang magsusulat sa Insurance Commission at magtatanong kung bakit binibigyan pa ito ng lisensya na mag-operate para makahingi ng paliwanag.

Lugi pero hindi bankrupt

To be fair sa pitong  insurance companies na ito, lugi ang kanilang operations pero hindi pa naman sila bankrupt. Ibig sabihin may pisi pa sila para i-absorb ang losses.

Ang mga susunod na impormasyon tungkol sa company reviews ng mga insurance companies ay naka-base sa mga impormasyon sa itaas at karagdagang pananaliksik sa Internet. Ang opinion na inilalahad ko dito ay base sa limitadong impormasyong aking nakalap.

Huwag ituring ang report na ito bilang financial advice o suggestion. Use the information at your own risk.

Uulitin ko lang po na hindi ako nagrerekomenda ng kung anumang insurance company at ng kanilang mga produkto. Ipinapakita ko po ito sa inyo upang matuto kayong maging mapanuri sa pagpili ng insurance company.

Isa-isahin natin ang mga insurance companies na ito para malaman kung ano ang kanilang kalagayan. I-click ang link para makita

East West Ageas Life Ins. Corp.
Generali Life Assurance Phils., Inc.
Manila Bankers Life Insurance Corp.
Philippine Equitable Life Assurance, Inc.
United Life Assurance Corp.
Manulife Chinabank Life Assurance Corp.
FWD Life Insurance Corp.

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: