Mga magandang investment gift ideas para sa sarili ngayong Pasko

  1. Time deposit sa rural bank

 May pagkiling ako sa paglalagay ng time deposit sa rural bank dahil sila natutugunan niya ang basic risk requirements ko sa investing: safe, liquid and profitable. Ang time deposit sa rural bank ay garantisado ng Philippine Deposit Insurance Corporation hanggang PhP500,000.

Kaya kahit na magsara ang rural bank, siguradong makukuha mo pa rin ang time deposit mo – principal at interest – basta’t hindi lalagpas ng PhP5,000. Maari ding ma-withdraw anytime ang time deposit.

Iminumungkahi ko din na gawing five years plus one day ang time deposit na ilalagay para ito ay tax exempt. Sa ganitong paraan, makukuha nang buo at wala nang withholding tax ang interest na kikitain.

Di hamak na mas malaki magbigay ng interest ang rural banks kaysa commercial banks.

Kung interesado ka sa time deposit, maari mo pang basahin ang mga articles ko patungkol dito.

Kung kumbinsido ka na, narito naman ang listahan ng lahat ng rural banks sa Pilipinas.