was successfully added to your cart.

Cart

Bakit hindi nababayaran ang mga pautang mo

Ang may responsibilidad sa paniningil ay ang nagpautang hindi ang nagutang. Kaya napakahalagang suriing mabuti ang pinapautangan upang siguraduhing siya ay makakabayad.

Kapag hindi ginawa ang assessement sa character and capacity to pay sa pinautangan mo, maaring sa isa sa mga ito niya gamitin ang pinahiram mong pera kaya hindi siya nakakabayad.

Awa at tiwala ang ginamit sa pagpapautang

Hindi sapat na awa at tiwala ang gamit kapag gumagawa ng desisyon sa pagpapautang. Kaya iwasang ang relasyon sa ibang tao, tulad ng pagkakaibigan o pagiging magkamag-anak, ang basehan sa pagpapautang.

Walang kakayang magbayad

Mas importanteng malaman kung may kakayahang magbayad ang uutang sa iyo para siguradong makakasingil. Kailangang may steady source of income ang papautangan para siguradong may mapagkukunan siya ng pambayad sa iyo.

Pinambili ng wants

Ito ang malimit na dahilan sa pagkawaldas ng pera kaya kinakapos at napipilitang mangutang. Pansinin ang lifestyle ng mga may utang na hindi nababayaran, kadalasan ay mas magarbo ang kanilang pamumuhay kaysa sa nagpautang.

Pinakamaganda kung ang wants ay tutustusan ng passive income. Pinakamasama kung ang gamit sa pambili ng wants ay utang.

(See also: Needs versus wants)

Pinambayad sa ibang utang

Karugdngtong ng pinambili ng wants ang utang, ang mga hindi marunong humawak ng pera ay kadalasang nangungutang para may ipambayad sa iba pa nilang utang. Malamang ay hinahabol na rin sila ng iba pa nilang pinagkakautangan.

Ginamit sa emergency

Ang tamang pananggalang sa emergency ay insurance at savings, hindi loan o utang. Dapat ay last resort ang utang sa panahon ng emergency.

Tandaan ang pangunahang rule sa pangungutang—dapat ito ay ginagamit sa isang bagay na kumikita. Ang emergency ay isangn bagay o pangyayari na hindi kumikita kaya mahirap maningil kung ito ang dahilan ng pangungutang.

Pangsimula ng negosyo

Hindi maganda na ang simulain ng isang business ay utang, lalung-lalo na kung karamihan sa kapital na gagamitin ay utang. Maganda ang intensyon ng pangungutang na ito dahil ito ay produktibo.

Ngunit pinakamaganda kung ang kapital sa negosyo ay magsimula sa ipon ng negosyante. Hikayatin ang nangungutang na kumuha ng investors kaysa mangutang kung kulang ang kapital para sa negosyo.

Basahin ang aking blog post tungkol sa pagkilatis sa pinapautangan upang makasigurong makasingil.

vincerapisura.com


One Comment

  • I think its all about the right money management and the best way is always to keep the expenses low so you dont even need a loan later on. Save instead of borrow. Try the Ipon Challenge!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: