Paano magbukas ng mutual fund para masimulan ang pag-iinvest

Confirmation of ownership

Sa aking karanasan, nang matapos kong ma-fill out ang form, ipinadala ko muna ang scanned copy ng mga ito sa email ng mutual fund investment company. Pagkatapos nila itong suriin, binigyan nila ako ng instructions kung papaano ipapadala ang pera sa kanila.

Pagkatapos kong mag-deposit sa bank account nila, inilakip ko ang photocopy ng deposit slip kasabay ng mga account opening documents na nabanggit ko sa itaas at ipinadala ko ito sa kanila sa pamamagitan ng courier. Makalipas ang dalawang araw, nakatanggap ako ng email na nasa kanila na ang mga dokumento at ipa-process.

Ibibili ang idineposito ko ng shares sa mutual fund na may nakatalagang presyo bawat araw. Ito ay tinatawag na Net Asset Value Per Share (NAVPS). Pinapadalhan ako sa aking email ng statement of account buwan-buwan kung saan nakalagay kung magkano na ang halaga ng aking shares sa mutual fund.

Redemption of mutual fund

 Mag-fill out ng Notice of Redemption form. Ang form ay maaring ma-download sa kanilang website. Kinakailangang naka-enroll ka sa kanilang electronic transactions upang hindi ka na magpunta sa kanilang opisina.

Ilalagay lang kung ilang shares ang iri-redeem mo at kung ito ba ay i-dedeposito nila sa bank account mo; gagawan ng tseke at kukunin mo sa kanila; o kaya naman ay iri-reinvest sa iba pa nilang klase ng fund.

 Ito ang mga articles na naisulat ko na tungkol sa mutual fund: