was successfully added to your cart.

Cart

Mutual fund versus UITF

Ang mutual fund at UITF ay parehong halimbawa ng pooled funds na maari mong gamitin upang pagandahin ang iyong investment portfolio. Alin ba ang mas maganda sa dalawa?

Makabubuting basahin muna ang blog post ko tungkol sa pooled fund para mas maintindihan ang mutual fund.

Dahil parehong pooled fund ang mutual fund at UITF, pinagsasama-sama ng mga professional fund managers ang investments ng maraming investors para ito ay ilagay sa stocks, bonds o kaya naman ay money market.

Parehong basket of investment ang mutual fund at UITF. Dahil dito hindi na kinakailangang bumili ng isa-isang stock, bond o money market upang magkaroon ka nito sa iyong portfolio. Ito ang isa sa mga advantages ng pooled fund, nagkakaroon ng diversification.

Mas kakaunti ang babayarang fee sa UITF dahil hindi na kinakailangang magbayad ng entry fee unlike sa mutual fund.

Sa mutual fund, magiging shareholder ang investor kaya siya ay may voting rights at makakatanggap ng dibidendo. Wala nito sa UITF.

Parehong may management fee ang UITF at mutual fund.

Isa din sa magandang benefit ng mutual fund at UITF ay open-ended ito. Ibig sabihin maaring bumili at magbenta ng shares o units anumang oras. Dahil sa feature na ito, marami ang nahihikayat na dito ilagay ang kanilang emergency savings o emergency fund.

Para sa akin, kailangang mag-ingat kung ang emergency savings ay ilalagay sa UITF at mutual fund. Ito ay dahil maaring bumaba ang value ng share o unit. Isa pa, hindi ito insured.

Kaya mas maganda pa rin na sa time deposit ilagay ang malaking bahagi ng emergency fund o emergency savings.

Nakakabawi naman ang mutual fund sa tax exempt status nito sa capital gains at sa potensyal na dividends na maaring ibigay versus UITFs.

Para sa listahan ng mga mutual funds sa Pilipinas, click here.
Para sa listahan ng mga UITFs sa Pilipinas, click here.

 

 

vincerapisura.com


5 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: