was successfully added to your cart.

Cart

How to prepare for a disaster

By April 2, 2019 News

How to prepare for a disaster

Karaniwan na may balita tungkol sa bagyo, baha at landslide sa Pilipinas. Mas mainam na maging handa at pro-active, imbes na reactive. Kung ito man ay mangyari sa iyong tahanan, mabilis ka nang makakapagdesisyon sa susunod na gagawin.

Paghandaan ang mga disasters dahil magastos ito kung tayo ay tatamaan. Better safe than sorry.

Typhoon

 • Bumuo ng emergency kit na may laman na pera, mga mahalagang document, pera, pito, at damit.
 • Mag-empake ng pagkain at malinis na tubig para sa 3 araw. Siguraduhing malayo pa ang expiry date ng pagkain.
 • Isama ang flashlight, extra batteries, at kandila kung sakali mang mawalan ng kurente
 • Magdala ng maliit na radio para sa balita

Landslide

 • Alamin kung ang lugar niyo ay kadalasang nagkakaron ng landslide
 • Kausapin ang local barangay kung saan ang daan patungo sa evacuation area
 • Maghanda ng emergency kit

 Baha

 • Makinig sa balita lalo na kung ikaw ay nakatira sa flood prone area
 • Ihanda ang emergency kit
 • Ipatong ang mga mahahalagang bagay sa mas itaas na parte ng bahay
 • Pag-usapan sa pamilya kung saang landmark kayo magkikita kung kailangan na i-evacuate ang bahay

Tandaan, kahit sino ay maaring matamaan ng kalamidad. Importante na maging handa sa anumang sitwasyon.

Laging handa kasama ang SAFER Foundation

Hatid ng Shared Aid Fund for Emergency Response (SAFER) Foundation ang serbisyo ng pagkolekta ng donasyon mula sa publiko kahit wala pang kalamidad para sa Quick Response Fund (QRF). Dahil sa QRF, mas mabilis na maiaabot ang pera sa mga nangangailangan kapag sila ay naapektuhan ng kalamidad.

Taos-puso silang tumutulong sa mga natamaan ng bagyo. Kung nais ninyong tumulong sa kapwa Pilipino, ito ang mga detalye

Donate online: bit.ly/saferph

DEPOSIT:

Bank of the Philippine Islands

Branch: Loyola Heights, Katipunan Avenue

Account Name: Shared Aid Fund for Emergency Response, Inc.

Account Number: 3081-1194-21

For confirmation of your donation, kindly send your deposit slip to saferphilippines@gmail.com

For fundraising partnerships, email saferphilippines@gmail.com

Know more about SAFER Foundation

www.safer.org.ph

www.facebook.com/saferpinas

www.twitter.com/saferpinas

www.instagram.com/saferphilippines

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Sir Vince's Ultimate Guide to Money Management

Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: