4. Prepare for your future

Maaari mo ding gamitin ng Christmas bonus at 13th month pay para paghandaan ang iyong hinaharap. Idagdag mo ito sa iyong emergency savings o emergency fund kung hindi mo pa nakukuha ang goal na 9 months worth of income as emergency savings.

You will never go wrong with saving for rainy days. Hindi naman kinakailangang gastusin at ubusin na agad ang Christmas bonus at 13th month pay. Puwede rin itong itabi muna pandagdag sa pina-plano mong bakasyon o kaya naman ay investment.