5. Gift yourself

Puwede mo ring gamitin ang Christmas bonus at 13th month pay mo para bigyan ng regalo ang sarili… with an investment. I think this is the best time for you to open a PERA account to prepare for your retirement.

Marami kang mapagpipiliang investment na hindi naman malaki ang kinakailangang investment. You can open a simple time deposit. Puwede mo ring subukang kumuha ng mutual fund at unit investment trust fund.

Maari ka ring magbukas ng account para mag-invest sa stock market pero siguraduhin munang pasado ka sa aking checklist – “Mga dapat ihanda para mag-invest sa stock market

You will thank yourself in the future for doing this.