3. Protect your loved ones

Use your Christmas bonus or 13th month pay to buy insurance. Unahin ang life at medical insurance kung may dependents ka.

Ipakita mong mahal mo sila by giving them protection in case may mangyaring masama sa iyo. Para makatipid, buy term insurance.

Para sa mga guidelines ko on insurance, visit this link: “Insurance 101.”