Pilipinas #1 as Top Investment Property

Ang pagbili ng rental property ay isa sa mga paborito kong paraan para magkaroon ng passive income. Kaya naman natuwa ako nang mabasa ko ang pananaliksik na ginawa ng Global Property Guide at lumabas na Pilipinas ang pinakamaganda sa 25 bansang sinuri nila kung rental property ang pag-uusapan.

Tinatawag ding investment property o income property ang rental property.

Ito ang mga data points na ginamit ng Global Property Guide:

  • Average monthly rent para sa 120 square meter na bahay
  • Rental income tax rate, assuming na ang monthly rental income ay PhP75,000 pataas
  • Average rental yield o ang kitang aasahan ng landlord bilang balik sa kaniyang investment o return on investment bago bawasan ng tax, maintenance fees at iba pang gastusin

Read: Analysis – Philippies as #1 Investment Property Destination

Rank Country Yield Tax Rent
1 Philippines 6.13% 4.06% USD2,422
2 Unite Arab Emirates 5.19% 5.00% 3,070
3 Costa Rica 7.48% 5.16% 1,450
4 Panama 5.75% 2.08% 2,075
5 Indonesia 8.61% 20.00% 2,486
6 Barbados 5.48% 7.50% 2,501
7 Thailand 5.13% 2.73% 2,029
8 Ireland 6.64% 10.05% 2,077
9 France 2.79% 10.00% 4,379
10 Cyprus 5.12% 0.00% 966
11 Germany 3.99% 2.71% 1,769
12 Croatia 5.43% 8.40% 1,320
13 Bulgaria 6.24% 10.00% 997
14 Hungary 5.24% 13.50% 1,621
15 Greece 4.17% 7.50% 1,460
16 Spain 4.70% 19.00% 2,531
17 Canada 3.98% 25.00% 3,740
18 Morocco 5.52% 10.70% 854
19 South Africa 3.88% 12.80% 1,636
20 Argentina 4.48% 14.70% 1,490
21 Colombia 6.51% 24.75% 1,548
22 Malta 4.35% 23.33% 2,229
23 Portugal 5.45% 26.44% 1,939
24 Latvia 3.8% 17.25% 1,074
25 Turkey 3.62% 21.94% 1,128

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: