was successfully added to your cart.

Cart

Tacked loan ng Pag-IBIG – pro-LGBT at pabor sa mga hiwalay sa asawa

Isa sa mga pangarap ng mga Filipino ay ang magkaroon ng sariling bahay. Nakapagbibigay kasi ng seguridad ang pagkakaroon ng bahay lalung-lalo na kung ito ay pagmamay-ari mo.

Halos lahat ng mga Filipino ay hindi kayang bumili ng bahay in cash kaya napakahalaga na magkaroon ng programa ang gobyerno ng loan sa pabahay upang maging abot-kaya para sa karaniwang Filipino. Ito ay sa pamamagitan ng Pag-IBIG. (Basahin: Ang Pag-IBIG)

Puwedeng co-buyer o co-borrower ang hindi kamag-anak

Nitong January 9, 2018, inilabas ng Pag-IBIG ang Circular 396 kung saan nakalagay ang updated guidelines nito sa kaniyang end user home financing program. Ang nakakatuwa, ginawa nitong liberal kung sinu-sino ang pupuwedeng maging co-buyer at co-borrowe.

Maari nang maging co-buyer o co-borrower kahit sino. Dati kasi kinakailangang kamag-anak lang hanggang second degree of civil consanguinity o affinity ang maaring maging co-buyer o co-borrower.

Ayon sa Circular 496, maaring hanggang tatlo ang kasama sa pagkuha ng Pag-IBIG housing loan. Ang tawag dito ay tacked loans.

Pro-LGBT

Ang development na ito ay pabor sa mga kapwa ko LGBT. Dahil hindi kinikilala ng batas ang aming pagsasama ng aming mga partner, dati ay hindi kami mapapabilang sa second degree of civil consanguinity o affinity, kaya hindi kami puwedeng mag-loan sa Pag-IBIG gamit ang iisang real estate property.

Ngayon, puwede na kaming makakuha ng Pag-IBIG housing loan kahit hindi kami magkamag-anak o kinikilalang mag-asawa.

Pabor sa mga hiwalay sa asawa

Para sa mga hiwalay sa kanilang unang asawa at hindi pa ito annulled dahil mahal at wala namang divorce sa Pilipinas. Nagkakaroon ng second chance ang mga nagsasamang hindi kasal na maka-afford na makabili ng bahay dahil sa Pag-IBIG housing loan.

Ang boyfriend o girlfriend ng hiwalay na asawa ay maaring gawing co-buyer o co-borrower sa Pag-IBIG housing loan. Hindi na kinakailangan pang mag-antay nang napakatagal na annullment para magpakasal muli at mag-qualify sa dating rules nito.

Isasama ang monthly income ng lahat sa pag-approve ng housing loan

Sa pag-determine ng loan amount na maaring ibigay, kinukuha ang monthly income ng lahat na kasama sa tacked loan. Sa ganitong paraan, mas maganda ang maaring makuhang bahay dahil mas mataas ang loan na makukuha. (Basahin: Guide in buying a house)

Kailangang pumasa sa eligibility requirements

Siyempre, kailangang pumasa sa eligibility requirements ang mga kasama sa tacked loans. Dapat ay active member ng Pag-IBIG; hindi lalagpas ang edad sa 65 years old; updated ang bayad sa anumang loan program nito; at papasa sa background and credit investigation. (Basahin: Eligibility)

Ipapangalan sa lahat ng borrowers ang titulo at real estate mortgage

Kinakailangang ang makukuhang loan ng mga borrowers sa tacked loan ay gagamitin sa pagbili ng bahay, lupa o bahay at lupa.

Dapat ilagay ang pangalan ng lahat ng mga borrowers sa titulo ng mga ari-ariang ito pati na rin ang kaakibat na real estate mortgage (REM). Ang REM ay ang kontrata sa pagitan ng mga borrowers at ng Pag-IBIG na sasaklaw sa housing loan na makukuha

Maibibigay lamang ang titulo sa mga borrowers at mawawala ang REM kapag nabayaran na ng buo ang loan.

Tangkilikin ang Pag-IBIG

Sana ay tularan ng ibang ahensiya ng gobyerno ang ginawang pag-liberalize na ito ng Pag-IBIG. Marami kasing matutugunang problema sa lipunan sa mga ganitong magagagandang pagbabago sa pagbibigay ng serbisyo ng gobyerno.

vincerapisura.com


6 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: