The Social Investor (Volume 1, Issue 37)

“The Social Investor” ang weekly collection ng blog articles ni Sir Vince. Lumalabas ito tuwing Biyernes sa vincerapisura.com.

 

Negosyo Tips: Pinay Entrepreneur in Madrid

 

Paano tumulong nang walang pera

 

Tamang pagpili ng rewards card upang masulit at makaiwas sa disadvantages nito

 

Advantages ng paggamit ng rewards card o loyalty card

 

Disadvantages ng pagkakaroon ng rewards card o loyalty card

 

Rewards Card 101

 

 

 

 

 

 

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: