was successfully added to your cart.

Cart

Savings ba ang lupa?

By October 12, 2017 Savings

Oo.

Ang tawag dito ay savings in-kind. May tatlong klase ng savings –cash, institutional savings at savings in-kind.

Ang cash savings ay pera na hawak natin. Kasama na dito ang mga perang nakalagay sa pitaka mo, sa alkansiya, sa ilalaim ng kama at kung saan-saan pa.

Ang institutional savings naman ay yung perang nakalagay sa institutions katulad ng bangko, kooperatiba, microfinance NGOs at savings and loans associations.

Ang mga halimbawa naman ng savings in-kind ay lupa, alahas, livestock, ginto at iba pang bagay na maaring ibenta para maging pera.

Security, liquidity and returns. Ito ang tatlong batayan ng magandang savings. Ang lupa ay secure at in general, maganda rin ang returns. Ang challenge dito ay ang kaniyang liquidity dahil it takes time to sell land. Mahirap din itong hati-hatiin di tulad ng cash savings at institutional savings.

Always remember that your investments should match your financial goals. Kaya mabuting piliin nang tama kung lupa ba ang best na savings option para sa iyo.

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: