was successfully added to your cart.

Cart

Paano magregister sa (L)Earning Wealth with Sir Vince?

Welcome sa (L)Earning Wealth Online Course with me, Sir Vince.

Upang makapag-register sa mga online courses sa (L)Earning Wealth, pumunta sa courses.vincerapisura.com.

Dadalhin kayo nito sa website ng (L)Earning Wealth Online Course. Mag-scroll sa baba ng page at makikita ninyo ang mga courses na available.

Piliin ang course na gusto ninyong pag-enrollan. I-click ang course na napili.

Pagka-click ng course, dadalhin kayo sa landing page ng course na inyong napili. Dito nakasaad ang brief overview ng course na inyong napili. I-click ang “Take This Course” na button.

Dadalhin ulit kayo nito sa panibagong page. I-click ang “Add to cart” button.

Madadagdag ang course na inyong napili sa inyong cart. Ang susunod na page ay nagpapakita ng laman ng inyong cart. Kung mayroon kayong coupon code, ilagay ang inyong code sa box para sa coupon code.

Halimbawa, sa unang paglabas ng course ay nagbigay kami ng 40% discount code na matatagpuan sa vincerapisura.com na website. Tandaan ang coupon code na “sirvinceofw” upang magamit ito sa (L)Earning Wealth Online Course.

Bumalik sa website ng (L)Earning Wealth Online Course. I-type ang coupon code sa box para sa coupon code at i-click ang “Apply coupon” na button.

Matapos i-click ang “Apply coupon” button, dapat lumabas ang “Coupon code applied successfully”. Makikita rin sa kanang bahagi ng page na mababawas na ang discount sa total na kailangang bayaran. Kung okay na ang total, i-click ang “Proceed to checkout” na button.

Matapos nito ay mapupunta kayo sa Checkout Page. Kung kayo ay may dating account, maaari na kayong mag-log-in muna sa page na ito. O kaya, kung nakalimutan ninyong ilagay ang inyong coupon code, maaari ring ilagay ito sa page na ito.

I-type ang inyong mga detalye sa mga box sa page na ito. Siguraduhin na lahat ng tanong na may red na asterisk ay inyong masagutan.

Ang pinakamahalagang impormasyon na inyong kailangan ilagay at tandaan ay ang gagamitin ninyong e-mail address ang at password na gagawin ninyo sa inyong account. Siguraduhin sundin ang requirement sa password.

Matapos makumpleto ang pag-fill-out ng inyong mga details, i-click ang “Proceed to PayPal” button.

Kung kayo ay may PayPal account, mag-log-in sa inyong PayPal account at sundin ang mga instructions ng pagbabayad. Kung wala kayong PayPal account, i-click ang “Pay with a Bank Account or Credit Card” button.

I-fill out ang inyong credit card details.

Matapos ilagay ang inyong credit card details, i-click ang “Pay Now” button at sundin ang karagdagang instructions.

Kung kayo ay magdedeposito ng inyong registration fee, bayaran ito sa BDO account ng SEDPI Foundation, Inc. na may account number na 0046-9012-6723. Ipadala ang kopya ng deposit slip sa Sir Vince Facebook Messenger para ma-activate ang inyong registration.

Matapos maging successful ang inyong payment transaction, makaka-receive kayo ng confirmation e-mail kung saan nakalagay ang inyong username ang ang link kung saan kayo pwede mag-palit ng password.

Matapos matanggap ang e-mail na ito. Maaari na kayong magsimula sa inyong (L)Earning Wealth Online Course.

Muli, nais ko kayong i-welcome sa (L)Earning Wealth Online Course with Sir Vince. Lagi nating tatandaan na ang pag-yaman ay napag-aaralan.

 

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: