was successfully added to your cart.

Cart

Paano magpautang nang tama

Usapang Pera Season 2 Microepisode 14

“Paano ba magpa-utang ng tama?”

“I-encourage muna natin silang umutang sa mga formal financial institutions katulad ng bangko, kooperatiba at microfinance NGOs.”

“Tandaan na ang responsibilidad sa pangongolekta ay nasa nagpapautang. Kaya, kailangang marunong tayong kumilatis kung ang pinapautangan natin ay may kakayahang magbayad.”

“Para siguradong makabayad, pagbayarin sa maliliit na installments para magaan sa bulsa. Huwag itong gawing biglaan.”

“Hindi rin magandang ginagawang negosyo ang pagpapautang.”

“Kaya dapat, mababa ang interes.”

“Kung susundin mo ang mga payo ko sa pagpapautang, siguradong makakabayad ang mga umutang sayo.”

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: